Господи, дай ми сила да променя нещата, които мога да променя!
Дай ми търпение да понеса нещата, които не мога да променя!
Дай ми мъдростта да разпозная едното от другото!


събота, 2 април 2011 г.

Логически загадки

Не по-малко забавни от ситуационните загадки, които представих преди три седмици са и логическите загадки. Предимството при тях е, че човек може да си поблъска главата и сам без да е необхоимо някой да му отговаря на въпросите. Достатъчно е да намери решение, което отговаря на условието. А това не винаги е лесно.

Предлагам тук 20 логически загадки за тези, които обичат да си тормозят сивите клетки със задачи, които не носят непосредствена полза. Следва да подчертая, че първата от логическите загадки, известна като Стандфордската, може да мине и за ситуационна загадка и на нея да се отговаря с "да" или "не". Независимо от това тя е толкова трудна, че си струва да бъде отделена от останалите ситуационни загадки. Ако на български верният отговор не ви звучи добре, имайте предвид, че оригиналът все пак е бил на английски език. Останалите са въпрос на комбинаторика, концентрация, наблюдателност и голяма доза хитрост. Успех с решаването! Отговорите ще ги пусна след седмица.

1. По-велико от Господ,
По-страшно от дявола,
Бедните го имат,
а богатите се нуждаят от него
и, ако не го ядеш дълго време,
ще умреш.
2. Трима мъже отишли да се настанят в хотел. Собственикът обявил, че една стая струва 30 евро. Всеки от тримата дал по 10 евро и се качили в стаята си. Тогава собственикът се сетил, че има промоция и стаите временно струват 25 евро. Дал 5 евро на пиколото да ги върне на тримата мъже. Пиколото не успял да измисли как да раздели 5 евро на три, затова върнал по 1 евро на всеки, а 2 евро запазил за себе си. Така всеки от клиентите на хотела бил дал по 9 евро или общо 27 евро, а в пиколото останали 2 евро. Къде е отишло оставащото 1 евро до 30 евро?
3. Ако сложите монета в празна бутилка и после запушите бутилката с тапа, как можете да извадите монетата без да чупите бутилката и без да вадите тапата?
4. Четири човека се опитват да преминат по въжен мост над дълбок каньон. Те са преследвани от племе канибали и имат 17 минути преднина, през които могат да преминат въжения мост невредими и да го отвържат. По мостът обаче не може да се движат повече от двама човека. Освен това вече е паднала нощта и се нуждаят от лампа-челник, за да минат по моста, а те имат само една. Каньонът е твърде широк, за да се хвърля лампата по въздух. Накрая те имат различна скорост на придвижване по моста и когато се движат двама, те се движат със скоростта на по-бавния. А минава моста за 1 мин., Б минава моста за 2 мин., В минава моста за 5 мин. и Г минава моста за 10 мин. Как могат всички да се спасят или някой от тях ще бъде изяден?
5. На втория етаж на една сграда има три крушки /А, Б и В/, а на първия етаж има три ключа /първи, втори и трети/, като всеки ключ съответства на една крушка. Един човек е на първия етаж и знае, че и трите крушки горе са изгасени, но не знае кой ключ на коя крушка съответства. Може ли само с едно качване на втория етаж да установи коя крушка на кой ключ отговаря?
6. Имате 12 топки, които изглеждат напълно идентични. Една от тях обаче е малко по-лека или малко по-тежка, не знаете. Как с три претегляния да се определи коя е фалшивата топка и дали тя е по-лека или по-тежка.
7. Един човек след смъртта си се озовал в отвъдното пред две врати. Едната водела в рая, а другата в ада, но не знаел коя врата къде води. До всяка врата стоял по един ангел. Единият винаги казва истината, докато другият винаги лъже, но не е ясно кой лъже и кой казва истината. Човекът имал право на един въпрос към един от двамата ангели, като те имат право да отговарят само с “да” или “не”. Какъв въпрос е задал, за да научи със сигурност коя е вратата към рая.
8. В края на живота си един бездетен крал решил да определи за престолонаследник най-умния поданик в кралството си. След серия от тестове изборът бил сведен до трима кандидати. Като последно изпитание на главата на всеки кандидат била поставена по една малка шапка, която той нямало как да види и да знае какъв цвят е. Всеки от тях обаче добре виждал шапките на другите двама. Всеки от тях знаел, че шапките на главите им са взети от торба, в която първоначално е имало три бели шапки и две черни. Всъщност кралят бил поставил и на тримата по една бяла шапка. Който от тримата отгатнел цвета на шапката си, получавал титлата престолонаследник и кралството в перспектива. Който сгрешал, губел главата си. Кралят попитал първи път дали някой знае цвета на шапката си. Последвало мълчание. След половин час кралят попитал втори път дали някой знае цвета на шарката си. Последвало ново мълчание. След още половин час кралят задал същия въпрос за трети път и получил верен отговор от единият от тримата кандидати, който бил сигурен, че неговата шапка е бяла. Каква е била логиката му?
9. Кое е най-дългото наименование на село в България?
10. Пощальон трябва да достави писмо в една къща насред полето, заобиколена отвсякъде с висока дувар. В двора има зло куче, което е вързано за дърво с въже, което е достатъчно дълго, за да стигне до входната врата. Как пощальонът може да влезне в двора и да достави писмото в къщата без да минава близо до кучето и без да прилага насилие спрямо него?
11. Възрастен човек имал трима сина. Тъй като нямал голямо богатство, което да раздели между тримата, решил да остави всичките си пари на този от тримата сина, който докаже, че е най-умен. Като изпитание старецът дал по един лев на тримата си сина и им заръчал да отидат до близкото село и да купят нещо, което може да запълни цяла една стая. Най-големият син отишъл в близкото село и купил чувал с перушина. Вторият син купил купа сено. Третият син се замислил за малко и от близкото село купил два малки предмета. Когато старецът поискал да види какво са му донесли, най-големият син разтлал перушината, но тя запълнила само един от ъглите на стаята. Вторият син разпръснал сеното и то заело почти половината стая, но достатъчно място останало и незаето. Тогава най-малкият син се засмял, използват двата предмета, които бил купил и запълнил цялата стая, а старецът му завещал парите си. Какво е купил третият син?
12. Колко може да тича едно куче навътре в една гора?
13. Един крал имал красива дъщеря. Когато тя се влюбила в красиво селянче, кралят бил страшно разочарован. Все пак той решил да постави на изпитание момчето – да избира без да гледа измежду два пергамента. На единия щяло да пише “сватба”, а на другия “смърт”. Каквото пишело на пергамента, такава щяла да бъде съдбата му. Момчето обаче подслушало разговор на краля с един от съветниците му. В него кралят твърдял, че не се притеснява от евентуален брак, тъй като и на двата пергамента е заповядал да напишат “смърт”. Момчето се замислило как да се измъкне и тъй като било умно, скоро намерило решение, а кралят се принудил да благослови сватбата им. Какво е направило момчето?
14. Един човек иска да пресече дълъг мост без да плаща таксата, която събира пазача на средата на моста. Пазачът спи, но се буди на всеки три минути. Мостът не може да бъде пресечен за по-малко от 5 минути, а ако пазачът го залови без да е платил, го връща обратно. Как човекът може да мине без да плаща?
15. 5+5+5=550 Добавете една линия към уравнението, за да го направите математически вярно.
16. Според легендата Одисей попаднал по време на пътуванията си на острова на кръвожаден циклоп. Циклопът искал да изяде Одисей, но решил да му даде избор. Одисей имал право да каже нещо. Ако то било вярно, циклопът щял да изяде Одисей суров. Ако то не било вярно, циклопът щял да изяде Одисей печен на бавен огън. Одисей се замислил, казал нещо и толкова объркал циклопа, че накрая той го пуснал да си ходи без да го изяжда. Какво е казал Одисей?
17. Трима приятели бедуини се движели с камили из пустинята. Един ден те се хванали на странен бас: бедуинът, чиято камила пресече последна финалната линия в състезанието е най-достойният помежду им и получава за награда съпругите на другите двама. Дни наред тримата приятели се влачили възможно най-бавно из пустинята и започнали да свършват запасите им от вода, а и изгарящото слънце започнало да влияе върху разсъдъка им. За щастие стигнали до оазис, където не само, че пили вода и възстановили силите си, но и получили ценен съвет от един мъдрец как да се измъкнат от ситуацията по най-бързия начин. Щом чули думите на мъдреца, те се метнали на камилите и препуснали с все сила към финалната линия. Какво им е казал мъдреца, за да действат така бедуините, като имате предвид, че със съвета си той не е променил нищо в условията на баса, нито го е отменил?
18. На колко години е човека? След две години ще бъде на два пъти повече, отколкото беше преди пет години.
19. Един човек копаел в градината си, когато намерил златна монета. Измил я добре, изтъркал я и зарадван видял надпис на латински език “56 г. пр. Хр.”. Занесъл монетата на антиквар, който само с един поглед обявил, че е фалшива. Защо?
20. Един селянин изпратил сина си на пазар в близкото село да купи яйца, пилета и прасета. Дал му 100евро, като настоял момчето да купи точно 100 бройки общо от всичко. Бащата настоял да има поне по една от трите вида стоки. Възможно ли е момчето да изпълни заръката на баща си, при положение, че едно яйце струва ½ евро, едно пиле струва 3 евро, а едно прасе 10 евро?

Няма коментари:

Публикуване на коментар